Leesclub

De Torhoutse leeskring is gestart op 1 februari 2006. De bijeenkomsten vinden plaats in de leeszaal van de bibliotheek. De leeskring is een gezamenlijk initiatief van het Davidsfonds, het Willemsfonds, de Federatie van de Torhoutse parochies en de bibliotheek zelf.

De deelname is gratis en staat in principe open voor iedereen.

Werkwijze:

  • Er zijn 15 tot 20 leden.
  • Er zijn vijf bijeenkomsten per jaar op wisselende dagen.
  • De bijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek van 19.30 u. tot 21.00 u.
  • Het doel van de bijeenkomsten is uitwisseling van leeservaringen.
  • De leden engageren zich voor minimum één jaar.
  • De te lezen boeken worden in onderling overleg gekozen.
  • Er wordt gestreefd naar een afwisseling van genres.
  • De bibliotheek zorgt voor de nodige exemplaren van het gekozen boek.
  • De bibliotheek staat ook in voor administratieve en logistieke ondersteuning.

Interesse? Geef gerust je naam door in de bibliotheek. We laten op tijd weten wanneer je bij de groep kunt aansluiten.